Tietosuojaseloste

Laadittu 29.1.2024

Rekisterinpitäjä

Sun Sign Oy
Vanamontie 20
13500 Hämeenlinna
Y-tunnus 2858410-8

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Suvi Lahtinen
tulkki.lahtinen@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus ja sisältö

Sun Sign Oy asiakasrekisteriin kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen asiakkaalle.

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) tai yrityksen nimi. Asiakastietoja säilytetään toistaiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen käyttöoikeus on vain yrityksen osakkailla. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Evästeet

Verkkosivustolla käytetään välttämättömiä ja toiminnallisia evästeitä, jotka auttavat sivustoa toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Eväste on pieni, käyttäjän laitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivuilla sivuston toimivuuteen, analysointiin, markkinointiin ja kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Evästeet voi halutessaan kieltää kokonaan selaimen asetuksien kautta. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä osa evästeistä on tarpeellisia sivuston asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.